Αρχική

Η ΤεχΝΕΤρόπια ΕΠΕ συνδυάζει την ΤΕΧΝη και τις Δικτυακές τεχνολογίες - ΝΕΤ με ένα τέτοιο ΤΡΟΠο που να προεκτείνει τις ικανότητες μας να παράγουμε, να δημιουργούμε, να οργανώνουμε, να διαχειριζόμαστε, να μοιράζουμε, να διανέμουμε και να «χαιρόμαστε» το οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Η ΤεχΝΕΤρόπια ΕΠΕ, είναι μία πρωτοποριακή εταιρεία, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ιδρύθηκε σαν μία μονάδα προώθησης καινοτομικών τεχνολογιών και εφαρμογών και εξ αρχής συγκέντρωσε μεγάλη εμπειρία σε εξειδικευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, σε τομείς όπως
• Τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Εξειδικευμένων Πρωτοποριακών Διαδραστικών Εφαρμογών Παρουσίασης, Προβολής και Προώθησης Οπτικοακουστικού Περιεχομένου.
• Την Παραγωγή Διαδραστικού Οπτικοακουστικού Περιεχομένου.
• Την Έρευνα και Ανάπτυξη σε θέματα Ενδιαφέροντος της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία, υποβολή και επιτυχή υλοποίηση ερευνητικών και επενδυτικών έργων μέσα από τα οποία έχει ενδυναμώσει τη τεχνογνωσία της και έχει αποκτήσει μια άκρως εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε οπτικοακουστικές παραγωγές πολύ-κάμερου σφαιρικού βίντεο.

Από τα παραπάνω έργα η επιχείρηση επίσης δημιούργησε μία βασική υποδομή για την παραγωγή ολοκληρωμένων πολύ-επίπεδων διαδραστικών εφαρμογών σφαιρικού βίντεο που αποτελούν ολοκαίνουρια προϊόντα για το κοινό. Ο στόχος της εταιρείας είναι να επεκτείνει διαρκώς την υποδομή της έτσι ώστε να την καταστήσει πλήρως παραγωγική και ανταγωνιστική και ικανή να ανταπεξέλθει σε οποιουδήποτε μεγέθους και απαιτήσεων έργα στη Διεθνή αγορά.
Η εταιρεία διαθέτοντας πλέον μία απόλυτα εξειδικευμένη τεχνογνωσία για ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην ολοένα και αναπτυσσόμενη αγορά του Αλληλεπιδραστικού Ψηφιακού Ο/Α Περιεχομένου που αποτελεί ιδανικό ζητούμενο στην διεθνή Μουσική Βιομηχανία και την Βιομηχανία του Θεάματος γενικότερα, δύναται να γίνει πλέον άκρως ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία στον εξειδικευμένο αυτόν τομέα, αφορούν στην Παραγωγή, Επεξεργασία, Ανάπτυξη και Τελική εμπορική Διάθεση Αλληλεπιδραστικού Πολύ-κάμερου Σφαιρικού Βίντεο (MATIvision). Η ΤεχΝΕΤρόπια ΕΠΕ στοχεύοντας πλέον στη Διεθνή αγορά, επικοινωνεί και προωθεί τις παραπάνω και άκρως εξειδικευμένες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες στις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες εταιρείες και ομίλους της Βιομηχανίας του Θεάματος.

Οι βασικοί στόχοι της εταιρείας είναι
- Η διαρκής δραστηριότητα της Επιχείρησης σε ακόμη πιο καινοτόμα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας από τα ήδη υπάρχοντα.
- Η διείσδυση της, στην Διεθνή αγορά και στην ενίσχυση και στην ολοένα ενδυνάμωση, της ανταγωνιστικής παρουσίας της στην διεθνή αγορά